dimecres, de juny 04, 2008

Manifest JSC Dia Mundial del Medi Ambient

Darrerament, la vida política està marcada per aspectes relacionats amb el medi ambient. Tant la sequera, com la pujada de preus del petroli i els carburants, i l’encariment dels aliments bàsics. Tot això està condicionat per l’estil de vida que portem a la societat occidental, un model econòmic i social que malbarata recursos i energies, i que no és gens sostenible.
Cal replantejar-nos com ens organitzem dins la societat, quin urbanisme volem, quina indústria, quina mobilitat, quina relació amb el nostre entorn més immediat i amb el conjunt del planeta. La JSC aposta per un desenvolupament sostenible, que faci possible el creixement econòmic que ens garanteixi un estat del benestar per tothom, però que alhora permeti que poguem deixar a les generacions futures un món on puguin viure.
Aquest és un plantejament que afecta molts dels aspectes de la nostra vida, no ho hem d’entendre només com una simplificació de missatge que únicament ens porta a postures d’extremisme ecologista que no tenen una aplicació real. Hem de ser conscients en quin món vivim, quines són les nostres possibilitats i les nostres limitacions, i quin és l’objectiu que volem assolir.
Una aposta decidida i seriosa per les energies renovables, les que necessitem en cada moment i en cada lloc concret segons els criteris tècnics. Una nova cultura de l’aigua, lligada a un model urbanístic més compacte i d’acord amb la climatologia del nostre país, i la modernització de l’agricultura. Un impuls del transport públic de qualitat, fent-lo arribar cada cop a més indrets del territori per no dependre tant del vehicle privat, qui en té.
La JSC volem formar part del canvi de models per aconseguir un creixement sostenible, un progrés ambiental que serveixi de motor de la societat del segle XXI.

1 comentari:

Joan ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.