diumenge, d’abril 30, 2006

Encara més En Veu Alta!

Ahir dissabte 29 la federació del Maresme de la JSC vam realitzar el nostre IIon Congrés, on ha estat elegit en Víctor Martínez com a Primer Secretari i en Sergio García com a Secretari d'Organització. Moltes felicitats a tots dos i a la resta de la Comissió Executiva de Federació: Ruth León, Sara González, Álvaro Esteban, Albert Bartroli, Marc Ribes, David Bote i Mercè Hidalgo.
El congrés també va servir per despedir els set anys i mig del nostre Primer Secretari fins ara, en Carlos Fernández, en Charli. Va ser una despedida emocionada, amb tota la gent de la federació i d'altres federacions amigues fent un merescudíssim homenatge a una gran persona i millor amic. Però per parlar d'en Charli ja faré un article especial més endevant.
Podria parlar de la feina feta al Maresme i la que continuarem fent, volia posar la resolució que vam aprovar al congrés, on marca les línies estratègiques a serguir per la nostra organització a la comarca.


Encara més En Veu Alta!

L’eix que ha vertebrat la federació del Maresme de la JSC, i a través del qual s’han determinat les accions dutes a terme durant l’últim mandat, és el projecte En Veu Alta! (EVA!). EVA! es va presentar el 30 de gener de 2005 com a projecte integrador de diferents àrees polítiques i orgàniques que pretenia donar resposta a la realitat actual del jovent del Maresme. EVA! es fonamentava en 4 pilars: definir polítiques de joventut, les eleccions municipals de 2007, consolidació de la base orgànica de la federació i ser corretja de transmissió de joves -> JSC i JSC -> PSC.

I és que En Veu Alta!, el Joves Socialistes del Maresme reivindiquem la nostra manera d’incidir en la política i en la societat, tot abanderant el nostre compromís en la justícia social, en la llibertat, igualtat i en els valors democràtics i progressistes que fonamenten la nostra ideologia, el socialisme. Hem d’arribar a una societat més igualitària i més justa, on tothom pugui realitzar-se personalment i gaudeixi d’un benestar social complert.

METODOLOGIA DE TREBALL

Prenent com a marc de referència EVA!, el que ara es vol fer és una redefinició d’aquesta eina, que ha de permetre optimitzar recursos per realitzar projectes comuns que han d’arribar a tota la militància i ha de permetre la potenciació del coneixement mutu entre les agrupacions de la federació, facilitant l’intercanvi d’opinions, tarannàs i resolució de problemàtiques locals i globals. El nostre treball ha de tenir en compte dos aspectes fonamentals: la realitat de cada poble o ciutat, ja que qualsevol municipi té la seva realitat concreta, i l’agenda política que defineix l’actualitat, que pot ser útil a l’hora de portar el debat polític vigent als pobles on el nostre discurs polític té poca força.

Per aconseguir això, volem dotar EVA! de mecanismes renovats com són l’extensió de la federació, la formació, l’acció política i les relacions institucionals, sense oblidar el pilar bàsic: la macroagrupació.

MACROAGRUPACIÓ

La majoria de les nostres agrupacions són petites, i per tant necessiten molta ajuda externa per a poder preparar activitats. A més a més, com que no tots els i les militants tenen la mateixa implicació amb l’organització, ens trobem que tenim algunes agrupacions on només hi ha una persona o dues militant activament.

El concepte de macroagrupació vol implicar tota la militància activa de la federació per tal que l’activitat es realitzi a les diverses agrupacions, amb l’ajuda de la Comissió Executiva de Federació (CEF) i de tota la militància, per tal de poder realitzar la nostra activitat amb quantitat i amb qualitat. Això ens permetrà consolidar el nostre treball en xarxa, ja que tota la gent de la federació tindrà coneixement de les activitats fetes pels companys i les companyes i conèixer les situacions concretes de cada agrupació, alhora que s’ajuda aquelles agrupacions més petites. També permetrà realitzar activitats a llocs on no hi ha agrupacions o no estan operatives. Un dels instruments més importants per aconseguir això són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs), per tal de tenir una comunicació interna ràpida i fluida.

Necessitem una militància activa i dinàmica, amb una gran interrelació de les persones, per poder ser no només companyes i companys, sinó arribar a ser realment amigues i amics.

EXTENSIÓ DE LA FEDERACIÓ

Una de les parts importants del treball que s’ha desenvolupar des de la JSC Maresme és la feina relacionada amb l’impuls que afavoreixi el creixement de la nostra federació. Ens hem de plantejar aquesta tasca com un dels principals reptes, sobretot tenint en compte la nostra realitat actual, que ens obliga a ser autoexigents en aquest sentit.

Les raons per les quals volem créixer són senzilles i evidents. Volem que les nostres idees i propostes arribin a tot el Maresme, per tal d’arribar a més joves del nostre territori, per expandir la nostra família jove i socialista i per a poder consolidar la macroagrupació, però també per fer-nos més forts en aquells llocs on ja existeixen les nostres agrupacions.

Cal treballar dos aspectes ben diferenciats: la pròpia extensió territorial, entenent aquesta com la creació de noves agrupacions, i per altra part, la consolidació d’aquelles ja existents a través de l’afiliació de nous militants.

Extensió territorial

En quant a extensió territorial cal portar i fer visible les activitats de la JSC Maresme en aquells municipis on encara no tinguem presència.

Hem de buscar i trobar a joves propers a les nostres idees en aquells municipis on no ens hem constituït. I per fer això cal aprofitar totes les capes de la societat en cadascun d’aquests pobles i ciutats, per exemple a través del PSC o d’entitats municipals. Cal relacionar-nos activament amb el jovent d’aquests llocs i aconseguir que ens facin arribar les seves inquietuds. D’aquesta manera fomentarem l’interès que aquests joves poden tenir envers la nostra organització, cosa que suposa un primer pas de cara a la creació de noves agrupacions de la JSC Maresme.

Consolidació i captació de militància

El moment actual ens anima a afrontar la consolidació de les agrupacions que constitueixen la federació, per tal de que aquestes puguin al seu torn enfortir encara més la macroagrupació. Per aconseguir això necessitem incrementar el nombre de militants. Així assolirem una major eficàcia en els nostres objectius polítics, podrem treballar més i millor, i tindrem la capacitat de plantejar-nos noves fites.

Incrementar la militància és una tasca complexa, que requereix molt d’esforç i atenció per la nostra part, però que sobretot implica perseverança en el treball diari i en la preparació d’actes que siguin d’interès juvenil. Hem ser una organització oberta. En aquest treball caldrà el recolzament de la resta de la federació a les agrupacions menys consolidades, sobretot a nivell organitzatiu.

No només hem de captar nous militants, sinó que hem de vetllar per la integració d’aquestes persones en la JSC Maresme. Les secretaries d’organització o en el seu cas, les persones que s’encarreguin de les tasques d’extensió territorial, hauran d’assumir la principal responsabilitat en aquest àmbit.

En aquest sentit hem de tenir una màxima: un militant nou és un tresor que concentra totes les il·lusions de una organització com la nostra i per tant ha de requerir tota la atenció i ajuda que sigui necessària per afavorir la seva integració.

FORMACIÓ

Hem parlat del creixement quantitatiu de la militància. Ara el que també volem és el creixement qualitatiu. Per això la formació és un dels elements claus per tenir una militància preparada per a poder afrontar l’activitat política, tant si formen part d’executives com si són militants de base.

Tractem la formació des de dues vessants, les escoles de formació i els cursos orgànics.

Escoles de formació

Les escoles de formació serveixen per dedicar un seguit de xerrades i cursos a una temàtica concreta. Així aprofitem que tenim la militància concentrada en un punt per poder parlar de la realitat política. Per això hem d’intentar poder portar els millors ponents, per tal que ens expliquin amb plena causa de coneixement com està la societat en la qual vivim. Les escoles també serveixen per fomentar les relacions personals i d’amistat de la gent, ja que la convivència de les persones durant les escoles de formació permet crear uns vincles importantíssims a l’hora de treballar aspectes com el de macroagrupació i el treball en xarxa. En definitiva, conèixer a les persones, per conèixer els seus problemes, les seves expectatives i els seus anhels, i poder dissenyar polítiques a la seva mida.

Hem de continuar amb la gran feina feta des del Maresme amb les nostres escoles, tant l’organitzada per la CEF com la de l’agrupació de Mataró, l’Escola de Formació Remigi Herrero.

Cursos orgànics

S’han de potenciar els cursos orgànics tant d’habilitats directives, com polítiques i de TICs. Hem de formar la militància per tal de poder tenir quadres polítics als diversos òrgans de la JSC, i poder-se exportar possibles candidatures a les llistes electes del PSC, així com als propis càrrecs orgànics del partit, per poder incidir en les polítiques destinades a la joventut.

Per aconseguir aquests objectius es pot aprofitar la infrastructura de l’Escola de Formació Xavier Soto, ja que pot proporcionar un gran nombre de formadors preparats per a les nostres expectatives.

ACCIÓ POLÍTICA

La Joventut Socialista del Maresme volem incidir plenament en la vida política de la comarca. Això implica que no només hem de participar en actes interns de l’organització, sinó que hem de sortir al carrer per difondre el nostre missatge.

Una organització dinàmica com la nostra ha de tenir instruments que donin a conèixer la nostra visió de la societat, dels canvis que es produeixen i les nostres projeccions futures, de manera que realment s’escolti el nostre discurs polític. Per aquests motius, l’acció política es vital en la JSC del Maresme i ha d’ésser l’eix vertebrador de les accions de la nostra organització.

Aquí és on cobren importància les TICs a través de llocs web, blogs personals i fòrums de debat per expressar la nostra opinió, ja que aquest és un espai que les generacions més joves estan ocupant amb gran rapidesa.

Però també hem de fer els actes clàssics de sortir al carrer a explicar a la gent jove quin és el nostre ideal. Aquests actes han de ser transgressors, innovadors, han de cridar l’atenció del públic objectiu, el jovent compromès, el jovent treballador i/o estudiant. I sobretot, hem de marcar el nostre propi estil per poder ser reconeguts per la gent i pels mitjans de comunicació, que poden fer que el nostre crit se senti ben lluny.

RELACIONS INSTITUCIONALS

La política és l’art de les relacions i les paraules. Això fa que una de les parts que més s’han de treballar per poder realitzar la nostra tasca amb la major facilitat possible i la màxima coordinació són les relacions institucionals

La JSC Maresme, pel seu tarannà obert, vol mantenir bones relacions dins i fora de l’àmbit polític i de la JSC. Per aquest motiu diferenciem en tres grans grups les nostres relacions institucionals: altres federacions de la JSC i Comissió Executiva Nacional (CEN), ajuntaments i Partit dels Socialistes de Catalunya, i associacions, entitats i ONGs.

Altres federacions de la JSC i CEN

Una bona relació amb les altres federacions, així com amb la CEN és quelcom necessari per facilitar el treball i realitzar-lo de la manera més coordinada possible, el que fa més senzill el treball en xarxa. Per tant, mantenir una relació cordial implica un suport material i humà que pot esdevenir imprescindible pel bon funcionament de la nostra federació i per la qualitat dels nostres actes. Tanmateix, aquesta relació ha de ser recíproca, donant nosaltres suport a les altres federacions i la CEN.

Ajuntaments i PSC

La JSC, com a entitat germana del PSC, està preparada per treballar i donar suport als seus Grups Municipals Socialistes. Des de la federació del Maresme creiem que s’ha de mantenir, o millorar, aquest treball amb el Partit per tal de difondre les polítiques juvenils com més millor i, si cal, compartir l’espai de treball amb el PSC. Aquest fet inexorable fa que la relació hagi de tenir un caràcter de “feedback” i, per tant, passem a parlar d’una relació transversal on totes dues bandes reben i donen.

Associacions, entitats i ONGs

El socialisme pretén ser present a tot el teixit social. Aquest tret característic del socialisme fa que una de les principals labors de la JSC sigui la corresponent a les associacions, entitats i ONGs, ja que donem una gran importància a les relacions amb aquests ens. La relació que ha de tenir la JSC amb el món associatiu és una relació cordial, de coneixença i confiança, que presti suport a les associacions que ho requereixin. La JSC Maresme creiem necessària la existència d’una xarxa associativa, activa i dinàmica, per tal de poder donar el màxim de serveis possible a la societat i, per això, volem treballar conjuntament amb les entitats, associacions i ONGs dels nostres municipis i la nostra comarca.


Salut i República!

5 comentaris:

Anònim ha dit...

Sou una secta.

Oriol Vaquer ha dit...

Doncs uneix-t'hi!! Com més serem més riurem

Salut i República

Anònim ha dit...

Enténs la connotació negativa de la paraula secta?

Oriol Vaquer ha dit...

Entens que la millor forma de combatre comentaris com el teu que només fan que insultar i a més ho fas des de l'anonimat, per tant d'amagat, és enriure's d'un mateix.

Em dius que som una secta? Doncs benvinguda sigui aquesta secta. Venint de tu segur que és un elogi, perquè vol dir que sóc tot el contrari que tu.

Salut i República

Anònim ha dit...

Jo també hi vull ser a aquesta secta! Et felicito per la forma tant elegant de combatre un comentari com aquest.

Per cert, el meu nom és Guillem Antequera