dijous, de setembre 28, 2006

Aquí salten guspires!

El mercat energètic espanyol, i de retruc l'europeu, està sacsejat pels últims moviments en el món de les empreses elèctriques les OPAs de Gas Natural i E.On a Endesa, i la compra per part d'ACS, actualment accionista majoritari de Unión Fenosa, d'una part d'Iberdrola i la compra d'Acciona d'un paquet d'accions d'Endesa.
Una de les conclusions que podem extreure'n és el fet de cal redefinir-nos el nostre model energètic, tant el model empresarial com la font d'obtenció d'aquesta energia. Des del govern espanyol, després d'intentar frenar la pèrdua de control espanyol del mercat de l'electricitat, ara s'intenta que el mercat espanyol sigui fort per poder ser competitiu enfront les grans empreses energètiques europees, ja que si tenim una gran empresa espanyola d'energia, ja sigui per opes o per fusions, podrem afrontar la liberalització del mercat energètic promoguda per la UE des d'una posició preferent per tal de sortir guanyant tots, tant com a consumidors com a ciutadans. La liberalització del mercat europeu de l'energia el que farà és que hi hagi quatre o cinc grans empreses que es repartiran el pastís. per tant, si una d'aquestes empreses és espanyola, i amb molt de pes de Catalunya, tindrem més garanties de qualitat i de desenvolupament econòmic. Però el que també ha de fer tant la UE com el govern espanyol per mitjà del ministre d'Industria Joan Clos és aconseguir una liberalitzacuió social de l'energia, on el que es primi sigui l'accés a l'energia amb qualitat i seguretat. No podem deixar solsament en mans de les empreses la regulació del mercat energètic, perqè llavors qui perd segur som tots nosaltres, la ciutadania.
I ja que canviem el model empresarial, també ens podreim començar a plantejar canviar la font d'obtenció de l'energia, on el model atòmic està molt qüestionat, sobretot per la perillositat dels residus, però necessaria encara avui en dia degut al consum energètic de la nostra societat i l'alt rendiment que donen aquestes centrals. Cal doncs buscar models alternatius per tal de, com a míni, aconseguir reduir al mínim possible la nostra dependència dels combustibles fòssil i l'energia nuclear. Però l'energia nuclear de fissió, la perillosa, ja que l'energia nuclear de fusió, gens contaminant, està obtenint resultats experimentals molt alentadors per poder aconseguir en un futur no massa llunyà, un nou model energètic.